Spis treści: https://wwwprz.academia.edu/MariuszRuszel/Books

Recenzja: http://nowa-energia.com.pl/2015/07/06/bezpieczenstwo-energetyczne-polski-wymiar-praktyczny-i-teoretyczny-mariusz-ruszel/

Zamówienia: http://www.gandalf.com.pl/b/bezpieczenstwo-energetyczne-polski/